.:: Startbasis.nl .::. Startpagina, de basis van het internet met meer dan alleen maar links, auto, abonnementen, chat, dating, computer, software, gratis, korting, verzorging, telecom, sport, vakantie, zoeken, mp3, etc::.
2019-10-17
 
Bij het samenstellen van deze internet site heeft Startbasis.nl de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd. Voor eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die afkomstig is van deze website, sluiten ik iedere aansprakelijkheid uit, ontstaan door onjuistheden, onvolledigheden of onduidelijkheden.
Startbasis.nl is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens op deze site.
Alle informatie wordt weergegeven zoals deze door de respectievelijke link eigennaar is opgegeven.
Startbasis.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor (de gevolgen van) opdrachten van of aan de link eigennaar, al dan niet voortvloeiend uit (reacties op) vermeldingen op deze site.
Startbasis.nl is geen partij in enige overeenkomst tussen u en derden.
Mocht u slechte ervaringen hebben met een op deze site genoemde link eigennaar, dan kan een melding van deze ervaring aan ons wel leiden tot verwijdering van de link van deze site.
Wanneer u een site tegen komt welke: racistische informatie/leuzen en/of kinderporno/verkrachting/moord bevat danwel links of indirekte links naar sites met zulke inhoud. Laat het de webmaster van startbasis.nl weten, en er zal aktie ondernomen worden.
Startbasis.nl bevat is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites waarnaar gelinkt wordt.
Alle vragen die je hebt over een site, moet je naar de eigenaar van de website sturen.
Met het surfen over deze site ga je automatisch akkoord met de disclaimer.